Konkurence nespí aneb jak funguje investiční trh na příkladu Balíčku Ripple a podvodníků

Konkurence nespí aneb jak funguje investiční trh na příkladu Balíčku Ripple a podvodníků

Reklama na internetu teoreticky spadá pod stejné předpisy, jako ta v televizi. V praxi ovšem potíže s proniknutím k autorovi daného textu spojené s přemírou umělých, zakoupených hodnocení na stránkách a fórech způsobují, že internet nadále připomíná divoký západ, kde jednotlivé značky dělají všechno, jen aby očernily konkurenci. Jaké jsou příklady nekalých postupů na internetu a jak jim zabránit?

Velké možnosti, velká konkurence

Investiční trh je zvláštní příklad, protože přináší neuvěřitelné možnosti výdělku, v souvislosti s čímž zde jsou způsoby, jak se zbavit nechtěné konkurence, výjimečně agresivní. Mnoho makléřů nebo brokerů má propracované internetové portály nabízející nejen prosté služby investičního zprostředkování, ale také, čím dál častěji, vzdělávání v oblasti investování. Investičním firmám se vyplácí být aktivní na síti, protože investoři potřebují důvěryhodný zdroj informací ohledně změn na trhu a nových produktů.

Vysoká aktivita investičních firem se promítá do vysoké schopnosti vést kampaně proti konkurenci na internetu. Taková kampaň vyžaduje dobré pozicování, tedy hodně odborného obsahu a po jistou dobu fungující pomocné stránky. Čerstvá, prázdná stránka obsahující jen negativní názory na jeden produkt nebo poskytovatele služby by byla vyhledávači okamžitě označena jako podezřelá. Navíc celek musí vypadat důvěryhodně nejen pro roboty, ale také pro potencionální klienty, což vyžaduje koordinaci negativních komentářů, snadno vstřebatelného „odborného“ článku a příslušného pozicování frází.

Nekalý boj? Jednání konkurence

Na internetu můžeme bez problému narazit nejen na falešné pozitivní názory, ale také na vymyšlené a negativní komentáře. Je zde řeč o takzvaném „šeptaném marketingu“, tedy o tom, že se odborníkům zadá vygenerování „autentických“ názorů na značku. Dobrý marketingový odborník to dokáže udělat tak, aby jeho placené vyjádření bylo k nerozeznání od opravdového. Vyžaduje to ale pracovní nasazení obvykle nesrovnatelné s rozpočtem určeným na kampaň, takže značné procento komentářů tohoto typu je vystavováno velkoobchodně, prostřednictvím málo důvěryhodných účtů na různých fórech nebo platformách.

Velkou roli v popularizaci šeptaného marketingu hraje také tzv. pozicování, tedy veškeré aktivity, které mají za cíl vylepšit pozici stránek ve vyhledávačích. Fake news a falešné recenze značek se ideálně hodí k pozicování, protože vyvolávají dojem, že se dané fráze (např. název brandu) těší na internetu výjimečnému zájmu. Lze tak někomu uškodit – stačí, že při zadávání názvu značky nebo z ní odvozené fráze (např. „název značky názory“ nebo „názory na značku x“) se na prvním místě objeví stránka konkurence nebo článek obsahující samé negativní komentáře.

Na internetových fórech je poměrně snadné rozeznat minimálně část falešných názorů. V případě stránek je to o něco těžší, ovšem citlivá analýza jednotlivých článků umožňuje do jisté míry vystupovat s domněnkami ohledně vedené negativní kampaně.

Těžko tomu věřit? Příklady

Během několika minut můžeme na internetu najít portály, které vypadají dosti podezřele. Mají jednoduché texty spojené s konkrétními aktivy, např. binárními opcemi a kryptoměnami. Většina ze zmíněných stránek obsahuje značné množství reklam a časté externí odkazy.

Budeme analyzovat několik dostupných článků, ve kterých najdeme obvinění, že jistý produkt Vzdělávací balíček Ripple je podvod.

(zdroj: https://finex.cz/nenalette-na-xrp-ripple-balicky/)

První portál, který přitahuje pozornost, je Finex působící na českém trhu. Produkuje obvykle recenze makléřů a brokerů z investování, běžně dělá reklamu a doporučuje své „sponzory“ jak ve článcích, tak i v reklamě na stránkách.

Stojí za to upozornit, že už v názvu materiálu je vidět snaha o dramatičnost, když se zmiňuje údajný produkt, na který je třeba si dávat pozor a jak s ním zacházet. Jedná se o typické seo opatření působící na dvou rovinách, je to typický „clickbait“ a vybízí k přečtení v očekávání pokynů, co dělat.

Bohužel, v tomto článku o podvodu je velmi těžké dopátrat se konkrétních údajů. Mnohokrát se opakuje, že „kdo si koupil Balíček Ripple, byl podveden“, ale autor článku nemá mnoho konkrétních argumentů. Navíc minimálně jeden z těchto odstavců tvoří odkaz na reklamu konkurenčního brokera.

(zdroj: https://finex.cz/nenalette-na-xrp-ripple-balicky/)

Další stránka s článkem dvojčetem vypadá ještě méně důvěryhodně – prakticky se skládá z náhodných, clikbaitových článků. Je dobré upozornit, že oba olinkované články mají názvy podobné jako dvojčata a soustředí se ne na dokázání, že Balíček Ripple je podvod, ale na vyprávění příběhu „tajemného klienta“, který si koupil balíček a pak ho nemohl převzít. Pro slova této osoby neexistují žádné důkazy, nenajdeme také ani zmínku o ověření historky.

(Zdroj: https://www.regionalobala.si/novica/nasedel-je-kripto-prevari-zdaj-opozarja-druge-samo-na-obalo-pripeljejo-dnevno-do-15-paketov-tudi-po-)

Podobně jako předchozí portál také tento produkuje silně clickbaitové, jednoznačně odrazující články, s velkým počtem opakování slova „podvod“ a postavou „tajemného klienta“. Také tady se na konci každého obsahu nachází reklamní odkaz. Navíc, autoři nepředkládají žádné odkazy ani jiné očividné důkazy faktické existence údajného podfuku, když vycházejí jen z jim samotným známých zdrojů.

Kromě sponzorovaných článků se na různých stránkách soustředících hodnocení objevují negativní komentáře s opakujícím se schématem – někdo si objednal produkt, ale balíček nepřevzal, děkuji tedy jiným za varování před podvodem. Je tomu tak na agregátech francouzských hodnocení nebo na českých fórech.

(zdroj: https://www.signal-arnaques.com/scam/view/259592)

Všechny tyto komentáře jsou psány podobným stylem a umístěny na náhodných portálech. Náhoda nebo negativní šeptaný marketing?

(zdroj: https://www.kurzy.cz/kryptomeny/nazory/A-P-T-34951-PR-1470899/)

Články o údajných „tajemných klientech, kteří byli podvedeni“ mají jednu velkou přednost – velice rychle jsou zachycovány různými portály, takže se dá očekávat rychlé množení obsahu bez větší námahy. To se týká i výkvětu negativních komentářů – neutrální stránky, kterým nezáleží na hledání senzací a kontroverzí, jsou připraveny stáhnout článek o produktu, který vyvolává vlnu negativní odezvy. Za zmínku také stojí, že články tohoto typu se velice rychle pozicují na první stránku Google, pod frází „Balíček Ripple je podvod”, což také vede k znechucení potencionálních klientů.

Jak s tím bojovat?

Co dělat, pokud můžeme mít co do činění se situací, kdy jsou stránky pro dosažení lepšího pozicování využívány k vedení negativní kampaně, která má za cíl zdiskreditovat konkurenci? Tato strategie využívá vlastnosti internetových vyhledávačů a má za účel zaindexování dané stránky pod frází „produkt konkurence podvod“ a zároveň dělat reklamu produktům, které patří značce, která je majitelem stránek. Zároveň zdánlivá odbornost článků a jejich umístění na „důvěryhodném“ – z hlediska lidí, kteří neví, co je to pozicování – portálu má za účel uvést příjemce v omyl. Neodmyslitelnou součástí takovéto hry je vlna negativních hodnocení.

Bohužel, neexistuje dobrý způsob boje s praktikami tohoto typu. Stránky sponzorované konkurencí z vlastní vůle článek nestáhnou, a soudní cesta obvykle trvá příliš dlouho, a dokonce i když nepoctivá strana bude povinna obsah smazat, škody na image nadále zůstávají. Lze případně kontaktovat majitele serveru, na němž byl vystaven očerňující obsah, ale ten jistě nebude chtít zasahovat do obsahu předkládaného klientem, pokud není jednoznačně nelegální.

Co tedy dělat, pokud máme zde co do činění také se zakoupením negativních komentářů? Těžko cokoliv dokázat, protože obvykle není možné vystopovat autora daného názoru, dokonce i ze správcovského panelu. Za uvedení ale stojí, že správně „propagovaný“ článek o podvodu může za sebou táhnout další podobné materiály a lavinu komentářů „z třetí ruky“, vystavovaných lidmi, kteří si jen přečetli daný článek bez zamyšlení se nad jeho pravdivostí. V případě fór a agregátů hodnocení lze počítat jen s obrácením se na moderátory, kteří výrazně mohou pomoci s prosetím zakoupených komentářů.

Doufáme, že tento text trochu osvětlí několik palčivých otázek, co se negativních kampaní týče, a jiné nepříjemné situace, se kterými se musíme potýkat na internetu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *